Egoitza elektronikoa

- Datu estatistikoak

Datu estatistiko orokorrak.2012

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Bolumen Datuak (hilean. Deskargatu xls 2132
Bolumen Datuak (hilean. Deskargatu pdf 1065
Behatutako aldagaiak eta sarrera Deskargatu pdf 54
Laburpena (taulak eta grafikoak) Deskargatu pdf 104

Datu estatistikoak nazionalak.2012

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 22
Kontratu mugagabe bihurtzeko eta hasierako Deskargatu pdf 277
Contratos acogidos a medidas de fomento Descargar pdf 24
Luzapenak Deskargatu pdf 36
Convertidos en indefinidos según contrato de origen Descargar pdf 41

Eta autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak erakusteko..2012

Título del documento Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 24
Hasierako kontratua Deskargatu pdf 180
Kontratu mugagabeak eta aldi baterakoak Deskargatu pdf 134
Luzapenak Deskargatu pdf 32
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 88
Gizarte lankidetzako atxikipenak Deskargatu pdf 25
Kontratu mugagabeak sustatzeko dauden neurriak Deskargatu pdf 36
Talde bereziei kontratazioak Deskargatu pdf 35
Contratos a extranjeros Descargar pdf 30

Datu estatistiko orokorrak.2012

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Ii. liburukia. Datu metatuak Deskargatu xls 2003
Ii. liburukia. Datu metatuak Deskargatu pdf 989
Laburpena Deskargatu pdf 22

Datu estatistikoak nazionalak.2012

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 22
Kontratu mugagabe bihurtzeko eta hasierako Deskargatu pdf 301
- Kontratuak sustatzeko neurriak Deskargatu pdf 24
Luzapenak Deskargatu pdf 39
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 42

Eta autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak erakusteko..2012

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 25
Hasierako kontratua Deskargatu pdf 200
Kontratu mugagabeak eta aldi baterakoak Deskargatu pdf 151
Luzapenak Deskargatu pdf 33
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 99
Gizarte lankidetzako atxikipenak Deskargatu pdf 27
Contratos indefinidos acogidos a medidas de fomento Descargar pdf 38
Talde bereziei kontratazioak Deskargatu pdf 40
Atzerrian egindako kontratuak Deskargatu pdf 31