Egoitza elektronikoa

- Datu estatistikoak

Datu estatistiko orokorrak:2013

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Bolumen Datuak (hilean. Deskargatu xls 1513
Bolumen Datuak (hilean. Deskargatu pdf 2513
Behatutako aldagaiak eta sarrera Deskargatu pdf 55
Laburpena (taulak eta grafikoak) Deskargatu pdf 393

Datu estatistikoak nazionalak:2013

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 69
Kontratu mugagabe bihurtzeko eta hasierako Deskargatu pdf 745
- Kontratuak sustatzeko neurriak Deskargatu pdf 70
Luzapenak Deskargatu pdf 107
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 112

Autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak eta probintziak:2013

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 76
Hasierako kontratua Deskargatu pdf 509
Kontratu mugagabeak eta aldi baterakoak Deskargatu pdf 418
Luzapenak Deskargatu pdf 104
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 295
Gizarte lankidetzako atxikipenak Deskargatu pdf 87
Kontratu mugagabeak sustatzeko dauden neurriak Deskargatu pdf 97
Talde bereziei kontratazioak Deskargatu pdf 112
Atzerrian egindako kontratuak Deskargatu pdf 91

Datu estatistiko orokorrak:2013

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Ii. liburukia. Datu metatuak Deskargatu xls 1455
Ii. liburukia. Datu metatuak Deskargatu pdf 2300
Laburpena Deskargatu pdf 99

Datu estatistikoak nazionalak:2013

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 68
Kontratu mugagabe bihurtzeko eta hasierako Deskargatu pdf 780
- Kontratuak sustatzeko neurriak Deskargatu pdf 69
Prórrogas Descargar pdf 110
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 115

Autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak eta probintziak:2013

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Contratos y adscripciones Descargar pdf 76
Hasierako kontratua Deskargatu pdf 530
Kontratu mugagabeak eta aldi baterakoak Deskargatu pdf 437
Luzapenak Deskargatu pdf 106
Convertidos en indefinidos según contrato de origen Descargar pdf 319
Gizarte lankidetzako atxikipenak Deskargatu pdf 87
Kontratu mugagabeak sustatzeko dauden neurriak Deskargatu pdf 98
Talde bereziei kontratazioak Deskargatu pdf 116
Contratos a extranjeros Descargar pdf 92