Egoitza elektronikoa

- Datu estatistikoak

Datu estatistiko orokorrak:2013

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Bolumen Datuak (hilean. Deskargatu xls 1398
Bolumen Datuak (hilean. Deskargatu pdf 1942
Behatutako aldagaiak eta sarrera Deskargatu pdf 57
Laburpena (taulak eta grafikoak) Deskargatu pdf 129

Datu estatistikoak nazionalak:2013

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 37
Kontratu mugagabe bihurtzeko eta hasierako Deskargatu pdf 656
Contratos acogidos a medidas de fomento Descargar pdf 52
Luzapenak Deskargatu pdf 89
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 94

Eta autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak erakusteko.:2013

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 58
Hasierako kontratua Deskargatu pdf 409
Kontratu mugagabeak eta aldi baterakoak Deskargatu pdf 323
Luzapenak Deskargatu pdf 82
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 244
Gizarte lankidetzako atxikipenak Deskargatu pdf 68
Kontratu mugagabeak sustatzeko dauden neurriak Deskargatu pdf 73
Talde bereziei kontratazioak Deskargatu pdf 87
Contratos a extranjeros Descargar pdf 73

Datu estatistiko orokorrak:2013

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Ii. liburukia. Datu metatuak Deskargatu xls 1401
Ii. liburukia. Datu metatuak Deskargatu pdf 1883
Laburpena Deskargatu pdf 130

Datu estatistikoak nazionalak:2013

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 52
Kontratu mugagabe bihurtzeko eta hasierako Deskargatu pdf 667
- Kontratuak sustatzeko neurriak Deskargatu pdf 52
Luzapenak Deskargatu pdf 90
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 95

Eta autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak erakusteko.:2013

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Contratos y adscripciones Descargar pdf 59
Hasierako kontratua Deskargatu pdf 422
Kontratu mugagabeak eta aldi baterakoak Deskargatu pdf 337
Luzapenak Deskargatu pdf 83
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 89
Gizarte lankidetzako atxikipenak Deskargatu pdf 69
Kontratu mugagabeak sustatzeko dauden neurriak Deskargatu pdf 73
Contrataciones a colectivos especiales Descargar pdf 89
Atzerrian egindako kontratuak Deskargatu pdf 73