Egoitza elektronikoa

- Datu estatistikoak

Datu estatistiko orokorrak martxoa.2014

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Bolumen Datuak (hilean. Deskargatu xls 1506
Bolumen Datuak (hilean. Deskargatu pdf 2445
Behatutako aldagaiak eta sarrera Deskargatu pdf 55
Laburpena (taulak eta grafikoak) Deskargatu pdf 318

Espainiako estatistika datuak martxoa.2014

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 70
Kontratu mugagabe bihurtzeko eta hasierako Deskargatu pdf 749
- Kontratuak sustatzeko neurriak Deskargatu pdf 71
Luzapenak Deskargatu pdf 108
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 113

Autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak erakusteko eta martxoa.2014

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 78
Hasierako kontratua Deskargatu pdf 512
Kontratu mugagabeak eta aldi baterakoak Deskargatu pdf 420
Luzapenak Deskargatu pdf 105
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 297
Gizarte lankidetzako atxikipenak Deskargatu pdf 88
Kontratu mugagabeak sustatzeko dauden neurriak Deskargatu pdf 99
Talde bereziei kontratazioak Deskargatu pdf 113
Atzerrian egindako kontratuak Deskargatu pdf 93

Datu estatistiko orokorrak martxoa.2014

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Ii. liburukia. Datu metatuak Deskargatu xls 1479
Ii. liburukia. Datu metatuak Deskargatu pdf 2230
Laburpena Deskargatu pdf 92

Espainiako estatistika datuak martxoa.2014

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 61
Kontratu mugagabe bihurtzeko eta hasierako Deskargatu pdf 756
- Kontratuak sustatzeko neurriak Deskargatu pdf 69
Luzapenak Deskargatu pdf 108
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 113

Autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak erakusteko eta martxoa.2014

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Contratos y adscripciones Descargar pdf 76
Hasierako kontratua Deskargatu pdf 519
Kontratu mugagabeak eta aldi baterakoak Deskargatu pdf 427
Luzapenak Deskargatu pdf 104
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 306
Gizarte lankidetzako atxikipenak Deskargatu pdf 86
Kontratu mugagabeak sustatzeko dauden neurriak Deskargatu pdf 98
Talde bereziei kontratazioak Deskargatu pdf 115
Atzerrian egindako kontratuak Deskargatu pdf 90