Egoitza elektronikoa

- Datu estatistikoak

Datu estatistiko orokorrak Hartuko2014

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Bolumen Datuak (hilean. Deskargatu xls 1505
Bolumen Datuak (hilean. Deskargatu pdf 2621
Introducción y variables observadas Descargar pdf 55
Laburpena (taulak eta grafikoak) Deskargatu pdf 494

Espainiako estatistika datuak. azaroa2014

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 69
Kontratu mugagabe bihurtzeko eta hasierako Deskargatu pdf 747
- Kontratuak sustatzeko neurriak Deskargatu pdf 70
Luzapenak Deskargatu pdf 107
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 112

Eta autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak erakusteko. Azaroa2014

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 76
Hasierako kontratua Deskargatu pdf 510
Kontratu mugagabeak eta aldi baterakoak Deskargatu pdf 419

Prórrogas

Descargar

pdf

104

Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 297
Gizarte lankidetzako atxikipenak Deskargatu pdf 87
Kontratu mugagabeak sustatzeko dauden neurriak Deskargatu pdf 97
Talde bereziei kontratazioak Deskargatu pdf 112
Atzerrian egindako kontratuak Deskargatu pdf 91

Datu estatistiko orokorrak Hartuko2014

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Ii. liburukia. Datu metatuak Deskargatu xls 1454
Ii. liburukia. Datu metatuak Deskargatu pdf 2295
Laburpena Deskargatu pdf 98

Espainiako estatistika datuak. azaroa2014

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Contratos y adscripciones Descargar pdf 68
Kontratu mugagabe bihurtzeko eta hasierako Deskargatu pdf 780
- Kontratuak sustatzeko neurriak Deskargatu pdf 69
Luzapenak Deskargatu pdf 110
Convertidos en indefinidos según contrato de origen Descargar pdf 115

Eta autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak erakusteko. Azaroa2014

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 76
Hasierako kontratua Deskargatu pdf 530
Kontratu mugagabeak eta aldi baterakoak Deskargatu pdf 437
Luzapenak Deskargatu pdf 106
Convertidos en indefinidos según contrato de origen Descargar pdf 318
Gizarte lankidetzako atxikipenak Deskargatu pdf 87
Kontratu mugagabeak sustatzeko dauden neurriak Deskargatu pdf 98
Talde bereziei kontratazioak Deskargatu pdf 116
Atzerrian egindako kontratuak Deskargatu pdf 92