Egoitza elektronikoa

- Datu estatistikoak

Datu estatistiko orokorrak Urtarrila2019

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Bolumen Bakarra Deskargatu xls 1512
Bolumen Bakarra Deskargatu

pdf

2434

Behatutako aldagaiak eta sarrera Deskargatu pdf 55
Laburpena (taulak eta grafikoak) Deskargatu pdf 303

Datu estatistikoak nazionalak Urtarrila2019

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 68
Kontratu mugagabe bihurtzeko eta hasierako Deskargatu pdf 747
- Kontratuak sustatzeko neurriak Deskargatu pdf 70
Luzapenak Deskargatu pdf 107
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 111

Eta autonomia-erkidegoetako estatistika-datuak erakusteko. Urtarrilean2019

Dokumentuaren izenburua ( Artxiboa Formatua Tamaina
Kontratuak eta atxikipenak Deskargatu pdf 76
Hasierako kontratua Deskargatu pdf 510
Kontratu mugagabeak eta aldi baterakoak Deskargatu pdf 420
Luzapenak Deskargatu pdf 104
Kontratu mugagabe bihurtzeko moduan. Deskargatu pdf 295
Gizarte lankidetzako atxikipenak Deskargatu pdf 87
Kontratu mugagabeak sustatzeko dauden neurriak Deskargatu pdf 98
Talde bereziei kontratazioak Deskargatu pdf 113
Atzerrian egindako kontratuak Deskargatu pdf 91