Sede electrónica

Axudas ICO

O ICO ofrece un catálogo de liñas de mediación dispoñibles para financiar tanto proxectos de investimento como necesidades de liquidez de autónomos e empresas. Para a distribución destes produtos, o ICO actúa en colaboración coas entidades de crédito adheridas a cada unha das liñas. O ICO achega os fondos e as entidades son as encargadas da tramitación, estudo e aprobación das operacións nas condicións establecidas nas liñas.

Axudas financeiras ICO .