Sede electrónica

Información e Trámites ERTE / REDE para Empresas

Información sobre trámites e medidas relacionadas con Expedientes Temporais de Regulación de Emprego (ERTE) e o Instrumento de Flexibiliad e Estabilización do Emprego (REDE).

Guías informativas e documentos

Guía básica de tramitación para as prestacións ordinarias por ERTE
RDL 32 / 2021 , de de 30 decembro de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo. Modificación do Estatuto dos Traballadores. Nova redacción do art. 47 ETOP e FM

Guía básica de tramitación para a protección social Mecanismo REDE
RDL 32 / 2021 , de de 30 decembro de medidas urxentes para a reforma laboral,  a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo. Novo artigo 47 bis: Mecanismo REDE.

Persoal para a solicitude colectiva da protección social vinculada ao Mecanismo REDE.

Transaccións na Sede Electrónica

Remisión das solicitudes colectivas da protección vinculadas ao Mecanismo REDE.

Remisíón dos ficheiros de comunicación de actividade (XML) do Mecanismo REDE.

Lémbrase a necesidade de utilizar a última versión publicada neste espazo tanto das guías de tramitación como do persoal para a solicitude colectiva da protección social vinculada ao Mecanismo REDE.