Sede electrónica

Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

No marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, na política panca VIII. “Nova economía dos coidados e políticas de emprego”, encádrase o Compoñente 23 “Novas políticas públicas para un mercado de traballo dinámico, resiliente e inclusivo”, liderado polo Ministerio de Traballo e Economía Social, e en cuxas iniciativas tractoras prioritarias de reforma estrutural participa o Servizo Público de Emprego Estatal.

Impulso das Políticas Activas de Emprego

Un dos obxectivos deste Compoñente é reformar e impulsar as políticas activas de emprego, mellorando a cohesión do Sistema Nacional de Emprego (SNE), cun enfoque centrado nas persoas e nas empresas, orientándoas cara a resultados avaliables, coherentes coa innovación, a sustentabilidade e as transformacións produtivas, apoiadas na mellora das capacidades e na transformación dixital dos servizos públicos de emprego.


Plan de Medidas Antifraude

Plan de Medidas Antifraude do Servizo Público de Emprego Estatal no marco dos Compoñentes 23 , 19 e 11 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia

Información oficial sobre a estratexia española para canalizar os fondos destinados por Europa a reparar os danos provocados pola crise do COVID- 19 e, a través de reformas e investimentos, construír un futuro máis sustentable.