Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Accesibilidade

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), organismo autónomo adscrito ao Ministerio de Traballo e Economía Social, comprometeuse a facer accesible a súa páxina web, de acordo co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade a sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles no sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web http://www.sepe.es.

Estado de conformidade

Este sitio web cumpre parcialmente co Real decreto 1112/2018 debido á falta de conformidade do aspecto que se indica a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible debido ao seguinte:

 1. ) Falta de cumprimento do RD 1112/2018
  • Nas páxinas noutros idiomas distintos ao castelán pode haber textos en castelán cuxo cambio de idioma non estea correctamente etiquetado porque esta situación é temporal ata a súa tradución automática ou manual final.
  • Pode haber erros de edición específicos nunha páxina web.
 2. ) Carga desproporcionada
  • Non se aplica
 3. ) O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable
  • Neste momento, na páxina web do SEPE hai unha gran cantidade de ficheiros en formato PDF cunha fonte de produción moi diferente como Base de datos, programas estatísticos, etc., que fan que a accesibilidade a este tipo de documentos sexa difícil de abordar polo momento. Non obstante, outros documentos que se mostren en formato PDF e que proceden de ficheiros WORD ou doutro programa de deseño, adaptaranse ao estándar o máis rápido posible.

Preparación desta declaración de accesibilidade

Esta declaración fíxose o 27 de outubro de 2020, a través dunha autoavaliación na que se empregaron ferramentas como a que ofrece o Observatorio da Accesibilidade, que á súa vez combinouse coa ferramenta de validación automática TAW - Web Accessibility Test que permite realizar unha análise e ofrece información sobre o grao de accesibilidade das páxinas web, así como o uso de ferramentas externas para analizar os contrastes.

A ferramenta W3C tamén se usou para validar páxinas web nos estándares HTML, XHTML, SMIL, etc.

Última revisión da declaración, o 27 de outubro de 2020.

Observacións e datos de contacto

O noso obxectivo é seguir traballando todos os días para mellorar a accesibilidade, invitámolo a que nos envíe as súas queixas ou suxestións sobre calquera incumprimento dos requisitos de accesibilidade establecidos (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) como:

 • Informar de calquera posible infracción por parte deste sitio web.
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade do sitio web.

O seguinte formulario está dispoñible para vostede Suxestións de accesibilidade e reclamacións e / ou a seguinte oficina física de atención:

Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e Comunicacións, Servizo Público de Emprego Estatal, c / Condesa de Venadito 9, 28027 Madrid.

Pode presentar unha reclamación sobre o cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou unha solicitude de información accesible relativa a:

 • ou contidos excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo establece o artigo 3, apartado 4
 • ou contido que estea exento do cumprimento dos requisitos de accesibilidade para impor unha carga desproporcionada.

Na solicitude de información accesible deben especificarse, con total claridade, os feitos, os motivos e a solicitude que permitan verificar que é unha petición razoable e lexítima.


A través da sede electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), organismo autónomo adscrito ao Ministerio de Traballo e Economía Social , así como o resto de opcións incluídas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas.

Procedemento de solicitude

Se, unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou reclamación, foi rexeitada, a decisión adoptada non está de acordo ou a resposta non cumpre os requisitos establecidos no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Así mesmo, poderá iniciarse unha reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen ter obtido resposta.

O procedemento de reclamación contido no artigo 13 do RD 1112/2018 pode iniciarse a través da seguinte ligazón:

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/showTramites.action?procedimientoSel=313&proc=6

Contido opcional

Cúmprense todos os puntos de verificación de prioridade 1 e 2 (nivel AA) definidos no estándar UNE-EN 301549 v1.1.2: 2015 e as Directrices de accesibilidade para o contido da web 2.0 da Web Accessibility Initiative (WAI) establecidas polo World Wide Web Consortium (W3C).

WCAG 1.0 nivel AA

Esta declaración de conformidade inclúe aquelas páxinas que están baixo o dominio http://www.sepe.es excluíndo as páxinas ás que nos levan as ligazóns externas, así como o contido integrado http://www.sepe.es pero proveñen doutros servidores.

código HTML 4.01 válido

Tamaño do texto

Utilizáronse tipos de letra con tamaños relativos para que se o usuario prefire un tipo de letra máis grande, pode seleccionalo a través das opcións de tamaño do texto do seu navegador.

Estrutura das páxinas

Este portal está deseñado cun formato común para todas as páxinas de contido: área superior que inclúe cabeceira, menú principal e fío de Ariadna (localizador). Unha área central que inclúe navegación e contido secundario. E, finalmente, péchase cun pé de páxina con ligazóns de interese. Esta disposición facilita a familiarización coa estrutura dos documentos, facilitando así a súa navegación para aqueles que necesitan axudas técnicas para usar o sitio web.

Cabeceira: inclúe área de selección de idiomas, motor de busca, información de contacto e navegación principal.

A área de sub-cabeceira inclúe o fío de Ariadna que realiza a dobre función de guiar ao usuario e permitir a navegación a outras páxinas.

Área de contido central e menú de navegación secundario.

Área de pé de páxina que pecha as páxinas e mostra ligazóns de interese e información de contacto.

Presentación de páxinas controladas a través de follas de estilo validadas (CSS).

Formatos de contido

Algúns contidos móstranse ou amplíanse con contido dispoñible noutros formatos de presentación para os que algúns usuarios non teñen os conectores necesarios (complementos). Abaixo amósanse os formatos utilizados polo sitio web do SEPE e as ligazóns para descargalos de balde.