Sede electrónica

Oferta Formativa

Tipos de iniciativas e programas de formación:

Formación programada polas empresas para os seus traballadores.

Oferta formativa para traballadores ocupados:

 • Programas de formación sectoriais.
 • Programas de formación transversais.
 • Programas de cualificación e recoñecemento profesional.

Oferta formativa para traballadores desempregados (servizos de emprego das comunidades autónomas)

 • Programas dirixidos a cubrir as necesidades detectadas polos Servizos Públicos de Emprego.
 • Programas específicos de formación.
 • Programas formativos con compromisos de contratación.

Outras iniciativas de formación profesional para o emprego:

 • Permisos individuais de formación.
 • Formación en alternancia co emprego.
 • Formación das persoas en situación de privación de liberdade.
 • Formación dos militares de tropa e mariñeiría.
 • Formación dos empregados públicos.