Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

ERTE / REDE

Información sobre trámites e medidas relacionadas con Expedientes Temporais de Regulación de Emprego (ERTE) e o Instrumento de Flexibiliad e Estabilización do Emprego (REDE).

O Estatuto dos Traballadores contén dúas medidas para flexibilidade e a estabilización do emprego

ERTE (artigo 47 de o Estatuto dos Traballadores )

Osexpedientes de regulación temporal de emprego (ERTE)poden ser por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción (ERTE ETOP) ou por forza maior (ERTE FM). As medidas que se poden adoptar son a suspensión temporal do contrato de traballo ou a redución da xornada das persoas traballadoras.

Durante estas medidas as persoas traballadoras poden recibir protección por desemprego, en función do que se informa neste espazo informativo. 

REDE (artigo 47 bis de o Estatuto dos Traballadores)

OMecanismo REDEconstitúe unha medida de flexibilización e estabilización do emprego e actívase polo Consello de Ministros para un sector da economía ou por un ciclo temporal determinado. As medidas que se poden autorizar á empresa son a suspensión temporal do contrato de traballo ou a redución da xornada das persoas traballadoras.

Durante estas medidas as persoas traballadoras recibirán a protección social, segundo o que se informa neste espazo informativo. 

No hay texto alternativo disponible para la imagen

Financiamento Fondo Social Europeo

No período de programación 2014 - 2020 , o Fondo Social Europeo (FSE) cofinanciou parte das medidas de flexibilización postas en marcha, como son os expedientes de regulación de emprego, para evitar despedimentos afectados pola COVID 19 .

Máis información