FINANCIAMENTO FONDO SOCIAL EUROPEO 2014 - 2020

O FSE (Fondo Social Europeo) é o principal instrumento co que Europa apoia a creación de emprego, axuda ás persoas a conseguir mellores postos de traballo e garante oportunidades laborais máis xustas para todos os cidadáns da UE. Para iso, o FSE inviste en capital humano europeo: traballadores, novos e todas aquelas persoas que buscan emprego.

 

A participación do SEPE esténdese á totalidade do territorio nacional, de acordo coa clasificación de zonas establecida pola Unión Europea para este período 2014-2020, que é a seguinte:

  • Zona menos desenvolvida: Comunidade Autónoma de Estremadura
  • Zona en transición: Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Castela A Mancha e Murcia e a Cidade Autónoma de Melilla.
  • Zona más desarrollada: Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco y Ciudad Autónoma de Ceuta.

Esta división do territorio nacional implica a existencia de diferentes porcentaxes de cofinanciamento do Fondo Social Europeo, establecidos nas decisións de aprobación de cada Programa Operativo, que van desde o 50 % do gasto total subvencionable  para a zona máis desenvolvida, ata 80 o % para o resto do territorio ou o 85 % para a Comunidade de Canarias, polo seu carácter de rexión ultraperiférica da Unión Europea.

Un caso especial de financiamento neste período de programación constitúeo a Iniciativa de Emprego Xuvenil (IEJ), incluída no Programa Operativo de Emprego Xuvenil, cuxo porcentaxe de financiamento é do 91,89%, na totalidade do territorio nacional.

No período de programación 2014-2020, o Servizo Público de Emprego Estatal foi designado Organismo Intermedio nos Programas Operativos Plurirregionales de Emprego Xuvenil (POEJ), Inclusión Social e da Economía Social (POISES) e Emprego, Formación e Educación (POEFE), mediante a firma dos correspondentes  Acordos de Atribución de Funcións, entre a Autoridade de Xestión do Fondo Social Europeo en España e a Dirección Xeral do SEPE.

Igualmente, en todos o PP.OO. citados ostenta a condición de Beneficiario das axudas do citado Fondo Estrutural, xa que a execución das accións que están previstas neles corresponde en exclusiva ao SEPE.

O SEPE participa en tres programas operativos.