Sede electrónica

Estatísticas

Neste espazo podes consultar as estatísticas de emprego, contratos e prestacións por desemprego.

Desde o mes de maio do ano 2005 , a estatística de emprego confecciónase de acordo á metodoloxíaestablecida no Sistema de Información dos Servizos Públicos de Emprego.

A serie histórica reconstrúese ata o 1996 ano a partir desa mesma metodoloxía. Atópase dispoñible nas series retrospectivas SISPE (xaneiro 1996 a xaneiro 2001 ) e SISPE (febreiro 2001 a abril 2005 ) en: Estatísticas emprego.

Tamén se atopan dispoñibles as series históricas de emprego e contratos desde 1996 en: Movemento Laboral Rexistrado(MITES).

Nesta sección atoparás os seguintes apartados: