Sede electrónica

Persoas

Prestacións

Informacion sobre prestacións por desemprego ofrecida polo SEPE, Servizo Publico de Emprego Estatal. Cita previa, calculo de prestacións, renda activa de insercion e informacion sobre afectados por ERTE ou ES.

Prestacións Toda a información

Emprego

Desde estas páxinas pomos á túa disposición toda a información relacionada coas ofertas de emprego, procesos de selección,  información e cursos para a ciudadanía. Neste apartado poderás atopar ofertas nacionais e nos países europeos.

Emprego Toda a información

Formación

O sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito laboral ten por finalidade impulsar e realizar unha formación que contribúa ao desenvolvemento persoal e profesional das persoas traballadoras (ocupadas e desempregadas), mellorando a súa empregabilidade e a súa  promoción no traballo. Esta formación responde as necesidades do mercado laboral e está orientada á mellora da competitividade empresarial.

Formación Toda a información

Financiamento Fondo Social Europeo

No período de programación 2014 - 2020 , o Fondo Social Europeo (FSE) cofinanciou parte das medidas de flexibilización postas en marcha, como son os expedientes de regulación de emprego, para evitar despedimentos afectados pola COVID 19 .

Financiamento Fondo Social Europeo Toda a información