Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Capitaliza a túa prestación

A capitalización ou pago único da prestación por desemprego é unha medida para facilitar iniciativas de emprendimiento e de emprego autónomo, mediante o abono anticipado da prestación por desemprego pendente de percibir.

A seguir, nesta mesma páxina, podes atopar información acerca de que é a capitalización, os requisitos e a forma de presentación da solicitude, a documentación que se debe achegar, así como o destino que se debe dar ao diñeiro recibido e as obrigas contraídas.

Que é?

Trátase dunha medida para fomentar e facilitar iniciativas de emprego autónomo entre persoas que estean a percibir a prestación por desemprego de nivel contributivo, aboando o valor actual do importe da prestación que reste por percibir a aquelas persoas beneficiarias que pretendan:

  • Incorporarse de forma estable como socios/as traballadores/as ou de traballo en cooperativas ou en sociedades laborais, aínda que mantivesen un vínculo contractual previo coas este sociedades, independentemente da súa duración ou constituílas.
  • A partir do 01 de setembro de , 2023 adquirir a condición de persoa socia traballadora ou de traballo na sociedade laboral ou cooperativa coa que manteñen unha relación laboral de carácter indefinido, sempre que reúnan todos os requisitos para ser persoa beneficiaria da prestación por desemprego de nivel contributivo, salvo o de estar en situación legal de desemprego.
  • Desenvolver unha actividade como persoas traballadoras autónomas. Non se incluirán neste caso quen se dean de alta como traballadores/as autónomos/as economicamente dependentes, asinando un contrato cunha empresa coa que mantivesen unha relación contractual inmediatamente anterior á situación legal de desemprego ou que pertenza  ao mesmo grupo empresarial daquela.
  • Destinar o importe a realizar unha achega ao capital social dunha entidade mercantil de nova creación ou creada nun prazo máximo de meses 12 anteriores á achega, a condición de que se vaia a posuír o control efectivo da sociedade, se vaia a exercer na mesma unha actividade profesional e prodúzase un alta na Seguridade Social no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar.