Sede electrónica

Contías

Contías relativas aos valores mensuais e anuais

Do salario mínimo interprofesional (SMI), de acordo con o establecido en:   

  • Real Decreto 99/2023, de 14 febreiro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2023.

  Do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) fixado en:

  • Lei 31/2022, de 23 decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o 2023 ano.

Valores mensuais e anuais do SMI e do IPREM

  SMI IPREM
MENSUAL 1.080,00 € 600,00 €
ANUAL 15.120,00 € (14 pagas) 7.200,00 €
Interese Legal do Diñeiro:
3,25%

 

Contía mínima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as 560,00 €
1 fillo/a ou máis 749,00 €
Contía máxima prestación contributiva Euros
Sen fillos/as 1.225,00 €
1 fillo/a 1.400,00 €
2 fillos/as ou máis 1.575,00 €
Contía subsidio por desemprego (*)  e RAI Euros
80% IPREM 480,00 €
Renda máxima de acceso a subsidio e RAI Euros
75% SMI 810,00 €

(*) No caso de desemprego por perda dun traballo a tempo parcial, dita contía percibirase en proporción ás horas previamente traballadas, excepto no subsidio para maiores de anos.. 52