Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Plan de retorno a España

Plan de Retorno a España

O Plan de Retorno a España nace baixo a consideración dunha nova política pública, xestionada pola Secretaría de Estado de Migracións, co obxectivo de crear e dinamizar unha comunidade de emigrantes que queren volver. Mostrarlles que non están sós, que son un colectivo social con necesidades especiais que a administración quere atender.

Este Plan inclúe un total de medidas 50 encamiñadas a facilitar o retorno dos emigrantes españois, agrupadas en grandes 6 categorías:

  •     Apoio para definir un proxecto profesional.
  •     Axuda para planificar a volta e instalarse.
  •     Creación de espazos para a participación.
  •     Creación do ambiente positivo para o retorno.
  •     Acompañamento psicolóxico do proceso migratorio.
  •     Xestión colaborativa e avaliación continua do Plan.

Así mesmo, o Plan de Choque polo Emprego Novo 2019-2021 inclúe entre as súas medidas, "Programas de retorno de talento e de apoio á mobilidade" dirixidos a persoas novas no exterior, que prevén o apoio á contratación, ao autoemprego, axudas para gastos de desprazamento e de primeiro aloxamento, así como un proceso de acompañamento. Estas medidas promoveranse desde o ámbito do emprego e polas administracións competentes das comunidades autónomas, coa participación do Instituto da Mocidade e entidades que traballan cos traballadores que desexan retornar a España. Constituiranse redes de apoio de asistencia aos traballadores retornados, con puntos únicos de información, intercambio de experiencias, recursos dispoñibles para apoiar o retorno, ofertas de emprego, documentación administrativa e toda información que poida ser de interese para os mozos que queiran volver a España. Potenciarase a participación activa na devandita rede das empresas interesadas en atraer talento de mozos no estranxeiro con ofertas de emprego de calidade. Esta rede enmarcarase no proxecto do Goberno para atraer traballadores e traballadoras actualmente no estranxeiro e que desexan volver. As comunidades autónomas tamén teñen medidas e axudas nos seus Plans de Retorno aos que se pode acceder desde este Portal.