GARANTÍA XUVENIL

Grantía Juvenil

Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos mozos ao mercado de traballo.

Contacto


Teléfono 060
info.garantiajuvenil@sepe.es

Redes Sociais


Ligazón Facebook
Enlace Twitter
Ligazón Instagram
Ligazón Youtube