GARANTÍA XUVENIL

Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso das persoas novas maiores de e 16 menores de anos 30 ao mercado de traballo

¿Cómo me inscribo en Garantía Juvenil?

Contacto


Teléfono 060
info.garantiajuvenil@sepe.es

Redes Sociais


Ligazón Facebook
Enlace Twitter
Ligazón Instagram
Ligazón Youtube