ORIENTADORES/AS E XESTORES/AS

Os orientadores/as e xestores/as pertencentes a administracións públicas, así como os de Organismos Intermedios do Fondo Social Europeo, xunto cos beneficiarios directos das convocatorias realizadas pola Unidade Administradora do Fondo Social Europeo (UAFSE), ao pertencer a entidades prestatarias de atencións ou xestoras de programas e plans de acción, son participantes do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Para poder rexistrarse e acceder como xestor é preciso solicitar o alta na aplicación:

  • Os Organismos Intermedios do Fondo Social Europeo, así como os beneficiarios directos da Unidade Administradora do Fondo Social Europeo (UAFSE), dispoñen dun Asistente Persoal asignado polo SEPE. Este asistente persoal atenderalles nas súas cuestións relacionadas con Garantía Xuvenil.
  • Aquellas entidades participantes en alguna convocatoria dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), deberán dirigirse a la entidad convocante.
  • O resto de entidades deberán contactar coa unidade responsable de Garantía Xuvenil que estudará cada caso. Para iso poden escribir a garantiajuvenil@sepe.es indicando as súas necesidades.

 Unha vez rexistradas como Xestor/a en Garantía Xuvenil, o sistema permitiralle:

  • Consultar si la persona joven que quieren contratar o a la que quieren prestar una determinada atención está registrada en Garantía Juvenil.
  • Solicitar listaxes de persoas inscritas por poboacións, perfís, etc.
  • Solicitar campañas divulgativas dos seus programas, cursos, ofertas a inscritos.

Acceso a Orientadores/as e Xestores/as de Garantía Xuvenil

Para máis información sobre convocatorias e ofertas de Garantía Xuvenil pode consultar nas seguintes ligazóns:

 

Inscríbeche xa ao Sistema de
Garantía Xuvenil

Comeza a gozar de todas as súas vantaxes

Acceso a
Empresas

Xestión e consultas para empresas e entidades

Validación de
documentos

Verifica a validez e integridade dun documento emitido polo SEPE