Sede electrónica

Bonificacións e Axudas

Este apartado contén información sobre as axudas e bonificacións ás que se poden acoller as empresas en materia de contratación e de Seguridade Social. Tambien proporciónase información referente ao financiamento do Fondo Social Europeo (FSE).

A información estrutúrase nos seguintes apartados: