CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS

Catálogo de Especialidades Formativas

Unha Especialidade Formativa é a agrupación de competencias profesionais, contidos, e especificacións técnicas que responde:

  • A un conxunto de actividades de traballo enmarcadas nunha fase do proceso de produción e con funcións afíns.
  • A la adquisición de competencias transversales necesarias para el desempeño adecuado en el entorno y contexto profesional.

Cada especialidade formativa está adscrita a unha familia e área profesional, e ten asignado un determinado nivel de cualificación (niveis 1, 2, 3, 4 e 5). As Especialidades Formativas poden ser:

  • Especialidades da oferta de formación formal: conducen á obtención de certificados de profesionalidade. Un certificado de profesionalidade acredita oficialmente unha cualificación profesional e é expedido polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, ou o órgano competente da Comunidade Autónoma. No Catálogo hai actualmente 583 especialidades formativas que se corresponden con certificados de profesionalidade.
  • Especialidades de la oferta de formación no formal: no están vinculadas a certificados de profesionalidad. Conducen a un diploma acreditativo o a un certificado de asistencia.

O Catálogo de Especialidades Formativas é un instrumento que inclúe a ordenación de toda a oferta de formación, formal e non formal, desenvolvida no marco do Sistema de Formación Profesional para o emprego no ámbito laboral.

Orde TMS/ 283 / 2019 , de de 12 marzo, pola que se regula o Catálogo de Especialidades Formativas no marco do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral.