Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Modalidades de contratos

Modalidades de contratos e descarga individual de impresos

Neste apartado pódesche descargar os modelos de contratos en formato .pdf así como os anexos e prórrogas dos modelos de contratos.

Se o teu contrato está relacionado co Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia,aquí tes os modelos.

Modelos de contratos

O contrato indefinido é aquel que se concierta sen establecer límites de tempo na prestación dos servizos, canto á duración do contrato. O contrato de traballo indefinido poderá ser verbal ou escrito e poderá celebrarse a xornada completa, parcial ou para a prestación de servizos fixos descontinuos.

Os contratos indefinidos poden nalgúns casos ser beneficiarios de Incentivos á contratación, cando se cumpran os requisitos que en cada caso esíxanse pola Normativa de aplicación, dependendo das características da empresa, do traballador e, no seu caso, da xornada.

O contrato de traballo de duración determinada só poderá celebrarse por circunstancias da produción ou por sustituciòn de persoa traballadora. O contrato de traballo de duración determinada poderá celebrarse a xornada completa ou parcial, formalizarase por escrito, poderá ser verbal cando a duración de o contrato por circunstancias da produción sexa inferior a catro semanas e a xornada completa.

O contrato de traballo de formación en alternancia terá por obxecto compatibilizar a actividade laboral retribuída cos correspondentes procesos formativos no ámbito da formación profesional, os estudos universitarios ou do Catálogo de Especialidades Formativas do Sistema Nacional de Emprego.

O posto de traballo deberá permitir a obtención da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos ou de formaciòn obxecto do contrato. A empresa eleborará o plan formativo individual no que se especifique o contido da práctica profesional, e asignará titor ou titora que conte coa formación ou experiencia adecuadas para o seguimento do plan e o correcto cumprimento do obxecto do contrato.

O contrato de traballo dos pescadores ten por obxecto a mellora das condicións de traballo no sector pesqueiro, en materia de contratación, de tempo de traballo, de repatriación, de alimentación, de aloxamento e de protección da saúde e atención medica dos pescadores incluídos no ámbito de aplicación do artigo 3 do Real Decreto 618 / 2020 , de de 30 xuño, polo que se establecen melloras nas condicións de traballo no sector pesqueiro. O contrato poderá acollerse a calquera das modalidades vixentes compatibles coa actividade.

Documentación relacionada: anexos e prórrogas

Descrición, características e modelo do Contrato

191 / modelo: "Comunicación da prórroga do contrato de traballo"