Sede electrónica

Guía de contratos

2023

A Guía de Contratos recolle toda a normativa vixente en materia de contratos de traballo e incentivos á contratación.

Orientada a satisfacer a demanda de información por parte dos usuarios e polos distintos axentes que operan no noso mercado de traballo, adáptase á recente simplificación administrativa de modelos de contrato e estrutúrase de forma que resulte comprensible como manual de coñecemento do catro modelos de contratos (indefinido, temporal, formación en alternancia  e formativo para a obtención da práctica  profesional), as súas características e as cláusulas específicas que poidan presentar cada un deles, en función das peculiaridades do traballador e/ou do empresario.