Sede electrónica

Publicacións oficiais

O SEPE pon á túa disposición as Publicacións Oficiais elaboradas polo propio Servizo, todas elas incluídas no programa editorial do Ministerio Traballo e Economía Social.

Aspublicacións oficiais son aquelas que constitúen un soporte informativo e difusor das actividades desenvolvidas pola Administración. Nesta sección tes á túa disposición as publicacións oficiais editadas polo Servizo Público de Emprego Estatal, incluídas no Programa Editorial do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Nelas tes información sobre o funcionamento do Organismo, así como de cada unha das súas áreas de actuación.

Tamén podes consultar as publicacións de todo o Ministerio na web do Ministerio de Traballo e Economía Social, e as de toda a Administración Xeral do Estado no Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado.