Sede electrónica

Mercado de traballo

Publicacións que recollen a evolución, tendencias, perspectivas de emprego, mobilidade laboral, etc., do mercado de traballo.

Publicacións sobre o Observatorio das Ocupacións

Informes sobre o mercado de traballo estatal e provincial

Informes sobre a mobilidade laboral

Estudos prospectivos sectoriais