Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Estudo Prospectivo do Sector Comercio Comerciante polo miúdo en España

2018

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), a través do Observatorio das Ocupacións, realiza estudos sobre o mercado de traballo centrándose no coñecemento das actividades económicas e das ocupacións, así como nas tendencias e nas perspectivas de emprego, para coñecer cales son as actividades económicas que teñen mellores perspectivas de emprego a curto e medio prazo.

Este informe analiza o sector do Comercio Comerciante polo miúdo tendo en conta a importancia que ten na economía do país. Un sector que, despois de resultar moi afectado pola recente crise económica, está a mostrar signos de recuperación e, ademais, debe afrontar e asumir os retos que expón a modernización, o cambio de hábitos no consumo, a elevada competencia e os avances tecnolóxicos relacionados coa dixitalización que afectan á actividade económica en xeral e especialmente ao comercio comerciante polo miúdo.

Ante o gran desafío que supón a competitividade e a adaptación a unha nova realidade na venda polo miúdo, no que respecta ao emprego, é moi importante coñecer como evoluciona a demanda de novas ocupacións e cales serán as novas competencias que require o mercado aos traballadores, co fin de adaptar a oferta formativa ás necesidades de formación que xera esta realidade tan cambiante.

Índice

  • Introdución e obxectivos do estudo
  • Metodoloxía
  • Caracterización do sector
  • Mercado de traballo
  • Visión do sector a partir da opinión de distintos expertos
  • A formación relacionada co sector
  • Información das ocupacións
  • Conclusións
  • Marco normativo
  • Fontes e expertos consultados