Sede electrónica

Outras webs de emprego

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Neste espazo poderás acceder a outros sitios web onde aumentar a túa información en cuestións de emprego, por exemplo, ao  do Sistema Nacional de Emprego, á web do Servizo Público de Emprego da túa Comunidade Autónoma ou á  dalgún Servizo Público de Emprego Europeo que che interese. Ademais, desde Outras ligazóns nacionais e internacionais, facilitámosche os links a entidades como o Ministerio de Emprego e Seguridade Social ou a Fundación Estatal para a Formación no Emprego. 

O Sistema Nacional de Emprego está integrado polo Servizo Público de Emprego Estatal e os Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas.

Real Decreto Lexislativo 3/2015. de de 23 outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Emprego.

Servicios Autonómicos de Empleo