Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Portal Emprégache

Carteira Común de Servizos do SNE

Os servizos da Carteira Común do Sistema Nacional de Emprego, aprobada polo Real Decreto 438 / 2024 de de 30 abril, teñen como finalidade axudar ás persoas traballadoras a atopar un emprego adecuado ás súas características e ás persoas e entidades empregadoras a contratar persoas traballadoras apropiadas ás súas necesidades. 

A Carteira Común de Servizos vén garantir a igualdade de trato e de oportunidades e unha oferta integral e permanente de servizos comúns para o emprego atendida por un corpo profesionalizado e estable do persoal técnico.

Nas próximas décadas, o cambio tecnolóxico fará que desaparezan moitas ocupacións, que xurdan outras novas e que se transformen o resto. É fundamental conseguir que esta transición sexa o máis rápida e beneficiosa posible para a nosa poboación traballadora. 

A emerxencia de novos sectores económicos estratéxicos (economía dixital, economía verde, economía azul, economía dos coidados, economía creativa…), impulsa a xeración de novos xacementos de emprego, que constitúen oportunidades de crecemento e ocupación.

Os profesionais da orientación deben ser conscientes e posuír coñecementos do cambio do contexto laboral e social, do novo mercado de traballo, co fin de apoiar ás persoas traballadoras, demandantes de emprego, emprendedores e empresas na súa adaptación a esta nova realidade. 

Por tanto, a configuración dun perfil profesional do persoal orientador adquire unha importancia crucial en calquera contorna, público ou privado, debido á necesidade de contar con competencias profesionais visibles, avaliables e acreditables de forma homoxénea.

En toda a gobernación deste factor humano, adquire unha especial relevancia o traballo realizado pola rede do vinte Centros de Orientación, Emprendimiento, Acompañamento e Innovación financiados cos fondos do Plan de Recuperación e que están configurados como o lugar de encontro físico e virtual de toda a rede de orientación. Un por cada unha das 17 comunidades autónomas, máis outros dous nas Cidades de Ceuta e Melilla e outro estatal.

Os Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamento e Innovación para o Emprego Estatal constitúen un espazo de innovación e experimentación para a mellora da eficacia ou reforzo das accións de orientación, de prospección e intermediación laboral e de fomento do emprendimiento.

Os servizos garantidose aqueloutros incluídos na Carteira Común do Sistema Nacional de Emprego a que refírese o artigo 1 . 1 do R.D 438 / 2024 de de 30 abril agruparanse en:

  • Servizos de orientación para o emprego personalizada, integral e inclusiva.
  • Servizos de intermediación, colocación e asesoramento a empresas.
  • Servizos de formación no traballo.
  • Servizos de asesoramento para o autoemprego, o emprendimiento viable e a dinamización do desenvolvemento económico local.

Servizos de orientación para o emprego personalizada e inclusiva 

Os servizos de orientación para o emprego personalizada, e inclusiva teñen por obxecto proporcionar, de maneira integral, a información, o diagnóstico da situación individual, o asesoramento, e o acompañamento nas transicións laborais ás persoas demandantes de servizos de emprego, ben desde a educación ao mundo laboral ou entre as diversas situacións de emprego e desemprego que poden darse ao longo da vida laboral, coa finalidade de axudarlles a mellorar a súa empregabilidade, promover a súa carreira profesional e facilitar a súa contratación ou orientarlles cara ao autoemprego. Así mesmo, e a partir do diagnóstico das súas necesidades, a orientación poderá dar lugar á prestación doutros servizos especializados da carteira.

Os servizos de orientacióncomprenderán os seguintes servizos garantidos:

  • Elaboración dun perfil individualizado.
  • Tutorización individual, asesoramento continuado e atención personalizada.
  • Itinerario ou plan personalizado.