O OBSERVATORIO DAS OCUPACIÓNS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

2021

El Observatorio de las Ocupaciones

O Observatorio das Ocupacións do SEPE ten entre as súas funcións analizar a situación e as tendencias do mercado de traballo, as ocupacións e os seus perfís profesionais, as transformacións que se producen nas mesmas, a detección das necesidades de formación e os colectivos de interese para o emprego.

Nesta folla informativa podes atopar toda a información sobre:

  • Que é o Observatorio das Ocupacións.
  • Que aspectos do mercado laboral estuda o Observatorio.
  • Que produtos do Observatorio podes atopar na web do SEPE.