Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Observatorio das Ocupacións do Servizo Público de Emprego Estatal

NIPO: Actualizado a 19 de outubro de 2022

Que é o Observatorio das Ocupacións do *SEPE

O Observatorio das Ocupacións do Servizo Público de Emprego Estatal, orgánicamente adscrito a unha Área da SGEI dos Servizos Centrais do SEPE, componse dunha rede que se estende en todo o territorio nacional, cuxa estrutura central dirixe, organiza, planifica e axusta os traballos dos técnicos expertos en mercado de traballo das 52 Direccións Provinciais do SEPE.

Realiza informes e análises de mercado de traballo, utilizando técnicas cuantitativas e cualitativas nos diferentes ámbitos xeográficos (estatal, autonómico, provincial e municipal), cunha actualización permanente dos indicadores sociolaborais.

A rede do Observatorio das Ocupacións do SEPE, nas súas actividades de prospección e detección de necesidades formativas, informa os cambios que se producen nas actividades económicas e ocupacións para anticiparse e responder os retos e requirimentos que o mercado laboral demanda. Esta rede está organizada en grupos de traballo que se complementan consiguiéndo unha interrelación entre as metodoloxías e os produtos elaborados.

Para contactar co Observatorio das Ocupacións do SEPE:

observatorio.ocupacional@sepe.es

Para contactar coas Direccións Provinciais:

observatorio.nombredetuprovincia@sepe.es

Descargar folla informativa.