Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

O axuste entre a oferta e a demanda de emprego

2023 O Axuste entre a Oferta e a Demanda de Emprego

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) presenta unha publicación elaborada polo Observatorio das Ocupacións: 2023 - O axuste da Oferta e a Demanda de Emprego no Mercado de Traballo, para complementar os estudos que se realizan anualmente sobre o  de traballo estatal e provincial. Este informe segue a liña da investigación prospectiva do Observatorio, enfocada a coñecer a situación do mercado de traballo, prever a súa evolución futura e anticiparnos ao seu comportamento, ofrecendo diagnósticos e solucións aos posibles desaxustes detectados.

Os desaxustes afectan non só á posibilidade de que as persoas atopen un traballo decente e produtivo, senón que ademais son un lastre para o crecemento do emprego, a mellora da produtividade e o desenvolvemento económico e social. Actualmente, algunhas empresas manifestan certas dificultades para cubrir certos postos dentro das súas compañías, tanto para perfís de baixa como de alta cualificación

Por que se está producindo esta situación? Para responder a esta pregunta, o Observatorio das Ocupacións iniciou unha nova liña de traballo para recompilar información sobre o desaxuste entre a oferta e a demanda de emprego.

Son varias as razóns argumentadas polos expertos aos que consultamos; no mercado laboral faltan perfís acordes aos requiridos, outros consideran que se necesitan profesionais mellor formados; pero tamén as condicións laborais ou a falta de mobilidade nos traballadores españois remisos a cambiar de residencia e a falta de substitución xeracional son os argumentos máis recorrentes ofrecidos como causa desta disfuncionalidad.

Un factor crave é a formación. No estudo detectáronse moitas ocupacións asociadas á falta de titulados en Formación Profesional, algo detectado desde hai anos. Unha situación que se está tentando paliar con medidas como a recente Lei Orgánica de Ordenación e Integración da Formación Profesional, para facilitar a cobertura destes profesionais no tecido laboral, achegándonos máis a niveis europeos

icono descarga

Descarga esta publicación