INFORME DO MERCADO DE TRABALLO ESTATAL

2021

Informes Mercado de Trabajo

O Servizo Público de Emprego Estatal aborda a situación do mercado de traballo, tanto desde un punto de vista xeral, a través do informe estatal, como desde o de colectivos de interese para o emprego, mediante os informes específicos elaborados para tal fin.

Todos eses informes son resultado dos estudos que desenvolve o Observatorio das Ocupacións co fin de proporcionar ao usuario unha información actualizada e completa.

Este Informe do Mercado de Traballo Estatal estrutúrase nunha serie de capítulos nos que se van desagregando as principais variables que compoñen o mercado laboral, coa finalidade de expor de forma clara e sinxela, tanto a situación actual, como os posibles cambios conxunturais e estruturais que se poidan producir no mesmo.

Índice:

 • Aspectos metodolóxicos
 • Obxectivos
 • Información máis relevante
 • Información socioeconómica
 • Afiliación á Seguridade Social
 • Contratación
 • Demandas de emprego e paro rexistrado
 • Ocupacións
 • Prospectiva do mercado de traballo
 • Rexións subvencionables
 • Anexos
 • Glosario
 • Fontes