Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Estudo Prospectivo dos Servizos Avanzados a Empresas en España

2022

O contexto económico complexo no que se desenvolven as empresas require cada vez máis servizos para poder competir nuns mercados que son crecientemente competitivos e internacionalizados.

En este informe abórdase de forma global un sector con gran presenza no tecido empresarial e que se ha ido transformando nos últimos anos, ampliando notablemente a súa área de actuación, pola propia evolución do sector produtivo. A dinámica do mercado de traballo, a normativa cambiante, a introdución de novas tecnoloxías, son cambios aos que se teñen que adaptar as empresas, aínda que non sempre dispoñen de recursos para iso, especialmente as que teñen un menor tamaño.

O estudo abarca ás actividades económica incluídas na "sección M" de Actividades profesionais, científicas e técnicas, da Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 , unha das mellor situadas no mercado de traballo pola súa evolución tanto en afiliación, como en contratación. Caracterízase polo alto peso da afiliación indefinida e de traballadores autónomos, moi por encima da media no conxunto de actividades.

Acometer este estudo, por parte do Observatorio das Ocupacións, débese á necesidade de identificar os servizos que se están demandando e a súa relación cos perfís ocupacionais que eles requiren, tanto novos, como a modificación dalgúns deles. Tamén a formación que se está requirindo desde o mundo empresarial para poder acometer eses cambios, nun mercado tan competitivo e variable, con novas estratexias de xestión e incorporando procesos de innovación.

Índice

  • Obxectivos do estudo.
  • Metodoloxía.
  • Caracterización.
  • Aproximación aos Servizos Avazados ás Empresas.
  • Mercado de traballo.
  • Visión dos Servizos Avanzados ás Empresas a partir da opinión de varios expertos.
  • A formación relacionada cos Servizos Avanzados ás Empresas.
  • Informacion das ocupacións.
  • Conclusións.
  • Fontes e expertos consultados.