EMPRESAS

As empresas e entidades que actúan no ámbito do dereito privado, así como profesionais en réxime de autónomos, poden ser participantes do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (SNGJ) como prestatarios de atencións concretas (por exemplo ofertando postos de traballo, prácticas, cursos, etc.).

As atencións prestadas a mozos inscritos en Garantía Xuvenil, poden beneficiarse das distintas medidas que estean vixentes en cada momento vinculadas a Garantía Xuvenil, tales como subvencións de Comunidades Autónomas, axudas mediante programas xestionados por Cámaras de Comercio, fundacións, bonificacións nas cotizacións da Seguridade Social, etc...

Se desexa publicar unha oferta de emprego, o SEPE ofrécelle gratuitamente o Portal Emprégache. Podes darche de alta e gozar de todas as súas vantaxes. 

Tamén podes ter acceso á aplicación propia de Garantía Xuvenil. Para poder rexistrarse e acceder como empresa, é preciso contar cun certificado de Persoa Xurídica.

Unha vez rexistrada en Garantía Xuvenil, o SNGJ permitirache:

  • Consultar si la persona joven que quieren contratar o a la que quieres prestar una determinada atención está registrada en Garantía Juvenil.
  • Xerar un certificado acreditativo do estado do mozo no Ficheiro.
  • Publicitar e difundir as súas ofertas dirixidas especificamente a persoas novas beneficiarias de Garantía Xuvenil.

Máis información

Tamén podes consultalas nas páxinas web dos convocantes e lembra que, como empresa, contas con información sobre todas as cuestións laborais que che interesan na páxina web do SEPE , onde hai un apartado sobre bonificacións e axudas, incluíndo aquelas destinadas a persoas novas rexistradas en Garantía Xuvenil.

Logo Fondo Social Europeo

A seguir, podes consultar algunhas das convocatorias de axudas

Ámbito xeográfico Convocante Descrición Destinatarios Inicio Fin
Comunidade de Madrid Comunidade de Madrid Incentivos á contratación de mozas con discapacidade
Fomento contratación estable de mozas con discapacidade no marco ordinario de traballo en .. 2019
Máis información
Empresas 01/02/2018 01/12/2020
Castela e León Castela e León Subvencións para formalización de contratos en prácticas, formación e aprendizaxe
Formalización de contratos en prácticas e para a formación e a aprendizaxe.
Máis información
Empresas 01/10/2018 30/09/2019
Castela e León Castela e León Subvencións para a contratación indefinida
Emprego estable por conta allea de mozas. Contratación indefinida.
Máis información
Empresas 01/11/2016 30/09/2019
Castela e León Castela e León Subvencións para fomento do emprego estable
Subvencións, cofinanciadas pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo, dirixidas ao fomento do emprego estable por conta allea dos mozos incluídos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, na Comunidade de Castela e León.
Máis información
Empresas 01/01/2019 29/02/2020
Castela-A Mancha Castela-A Mancha PEGR - Axudas para a formalización de contratos para a formación e a aprendizaxe 
Axudas para a formalización dos contratos para a formación e a aprendizaxe para mozas sen cualificación. O seu obxecto é fomentar a formalización dos devanditos contratos, para facilitar o acceso a un primeiro emprego de calidade, vinculado á formación.
Máis información
Empresas 04/01/2019 30/10/2019
Castela-A Mancha Castela-A Mancha PEGR - Axudas para a formalización de contratos en prácticas e contratos relevo
Axudas para a transformación en contratos indefinidos dos contratos para a formación e a aprendizaxe, os contratos en prácticas, os contratos de substitución e os contratos de traballadores/as en procesos de inserción en empresas de inserción.
Máis información
Empresas 04/01/2019 30/10/2019
Cidade Autónoma de Melilla  Cidade Autónoma de Melilla  Insere-T
Itinerarios de inserción que se compoñen de horas 720 de formación 120 horas de formación transversal e 600 de prácticas remuneradas ao 75% do IPREM para titulados de FP grao medio das familias técnicas e servizos a empresas.
Máis información
Empresas 03/06/2019 15/01/2020
Cidade Autónoma de Melilla  Cidade Autónoma de Melilla  Itinerarios
Cursos de Formación para o emprego que inclúen na súa maioría unha fase de prácticas en empresas.
Máis información 
Empresas 01/04/2019 31/08/2019
Comunidade de Madrid  Comunidade de Madrid Incentivos á contratación de mozas
Programa de incentivos para a contratación de mozos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil 2019.
Máis información
Empresas Convocatoria aberta todo o ano. Vixencia indefinida.
Comunitat Valenciana Comunitat Valenciana

Avalem Novo, ECOGJU - 2019
Ayudas a la contratación indefinida inicial de personas jóvenes. AVALEM JOVES - Garantía Juvenil
Máis información

Empresas 30/01/2019 31/10/2021
Comunitat Valenciana Comunitat Valenciana Avalem Novo, ECOJUP  -  2019
Subvencións para fomentar a contratación en prácticas de persoas novas cualificadas - AVALEM JOVES - no marco do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
Máis información
Entidades
Empresas
05/02/2019 31/10/2020
Estremadura  Estremadura Fomento de contratación indefinida
Subvenciones destinadas a fomentar la contratación en prácticas y su transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Máis información
Empresas 28/09/2018 27/09/2019
Estremadura  Estremadura Formación en alternancia de emprego para tecnólogos/as
Programa de formación en alternancia con el empleo de jóvenes tecnólogos y tecnólogas, desempleadas universitarias  o de ciclos formativos de grado medio o superior.
Máis información
Entidades
Empresas
Mozos
09/08/2017 Por determinar 
Estremadura  Estremadura Prácticas non laborais en empresa
Subvencións para a realización de prácticas de mozas en empresas no ámbito da Comunidade Autónoma de Estremadura.
Máis información
Empresas 30/11/2018 31/03/2019
Illes Balears Illes Balears SOIB Jove Itinerarios Integrais de Inserción 2019-2020
Itinerarios Integrais de Inserción, co cofinanciamento do Fondo Social Europeo, no marco do Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020.
Máis información
Entidades
Empresas.
01/01/2019 31/12/2020
Illes Balears Illes Balears Axudas públicas destinadas a fomentar o retorno xuvenil 2018
Plan de Retorno do Talento das Illas Baleares para mozos baleares no estranxeiro que desexan volver a casa.
Máis información
Empresas
Mozos
01/10/2018 15/10/2019
A Rioxa A Rioxa Cheque Novo A Rioxa
Axudas do programa de fomento do emprego xuvenil denominado "Cheque Novo" co fin de favorecer a contratación das persoas novas menores de anos 30 da nosa Comunidade e fomentar a súa incorporación ao mercado de traballo, incentivando á empresa.
Máis información
Empresas 23/08/2014 Por determinar 
Nacional Cámaras de Comercio Plan de contratación PICE
A través da sede electrónica poden consultarse as convocatorias publicadas para axudar á contratación e ao emprendimiento dos mozos que han/están realizando PICE.
Máis información
Empresas 01/01/2019 31/12/2019
Nacional Fundación Bancaria "A Caixa" A Caixa Emprego Novo
Subvencións a empresas pola contratación de polo menos 6 meses de mozos inscritos no SNGJ.
Máis información
Empresas 19/11/2018 15/03/2022
País Vasco País Vasco Contratación de mozas en empresas vascas
Convocatoria de ayudas destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas.
Máis información
Empresas 01/01/2019 18/12/2020
Principado de Asturias Principado de Asturias Contratos de formación e aprendizaxe en empresas 2017
Subvencións a empresas para a contratación de mozos inscritos no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, baixo a modalidade de contratos de traballo para a formación e a aprendizaxe.
Máis información
Empresas 01/08/2016 31/10/2019
Principado de Asturias Principado de Asturias Contratos de formación e aprendizaxe en empresas 2018
Subvencións a empresas para a contratación de mozos inscritos no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, baixo a modalidade de contratos de traballo para a formación e a aprendizaxe.
Máis información
Empresas 01/10/2017 31/10/2021
Principado de Asturias Principado de Asturias Contratos en prácticas en empresa 2018
Subvencións a empresas para a contratación de mozos inscritos no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, baixo a modalidade de contratos de traballo en prácticas.
Máis información
Empresas 01/12/2017 31/10/2020
Rexión de Murcia Rexión de Murcia Subvención para o emprego en cooperativas e sociedades laborais
Subvención a empresas de economía social (Cooperativas y Sociedades Laborales) por la incorporación de socios trabajadores jóvenes inscritos en Garantía Juvenil.
Máis información
Empresas 01/01/2019 30/09/2019
Rexión de Murcia Rexión de Murcia Subvencións de fomento da contratación indefinida
Subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida de personas jóvenes inscritas en Garantía Juvenil.
Máis información
Empresas 01/01/2018 30/03/2020

Inscríbeche xa ao Sistema de
Garantía Xuvenil

Comeza a gozar de todas as súas vantaxes

Acceso a Orientadores e Xestores

Xestión e consultas para Orientadores e Xestores

Validación de
documentos

Verifica a validez e integridade dun documento emitido polo SEPE