Sede electrónica

Incorporación a unha cooperativa ou sociedade laboral xa constituídas

No caso de que se pretenda a incorporación a unha cooperativa ou sociedade laboral xa constituída:

 • Certificación del consejo rector de la cooperativa u órgano de administración de la sociedad laboral donde conste:
  • Que la persona trabajadora ha solicitado su ingreso en la cooperativa o sociedad laboral. 
  • Condicións en que se producirá devandito ingreso:
   • Condicións de traballo estable e se se fixa ou non período de proba e a súa duración.
   • Importe da achega obrigatoria e, no seu caso, da voluntaria. Así mesmo, importe da cota de ingreso á cooperativa ou valor de adquisición das accións ou participacións da sociedade laboral. Estes datos non son necesarios se se solicita exclusivamente a capitalización para a subvención de cotas á Seguridade Social.
 • Memoria do proxecto explicativa da actividade a realizar, se se trata de incorporación a unha cooperativa ou sociedade laboral creada anteriormente, pero que aínda non iniciou a actividade.