Sede electrónica

Constitución dunha cooperativa ou sociedade laboral

Se se pretende a constitución dunha cooperativa ou sociedade laboral:

 • Documento privado firmado por quienes vayan a constituir la cooperativa o sociedad laboral, en el que figure:
  • A identidade dos socios e socias .
  • La manifestación de su voluntad de constituir la cooperativa o sociedad laboral.
  • Condicións de traballo estable.
  • Se se fixa ou non período de proba e duración do mesmo.
   • Achega obrigatoria e, no seu caso, voluntaria da persoa socia traballadora á cooperativa, así como no seu caso, cota de ingreso, ou o valor e número de accións ou participacións a subscribir polo socio ou socia da sociedade laboral anónima ou de responsabilidade limitada.
 • Proyecto de estatutos de la cooperativa o sociedad laboral, donde conste:
  • O capital social.
  • A distribución en achegas, accións ou participacións.
  • Posibles formas e prazos para efectuar o desembolso.
  • As condicións de traballo estable e achegas dos socios e socias.
 • Calquera outra documentación que poida acreditar o investimento a realizar e/ou a viabilidade do proxecto.