Sede electrónica

Inicio de actividade autónoma

No caso do inicio de actividade autónoma:

  • A solicitude deberá acompañarse da memoria explicativa sobre o proxecto da actividade a desenvolver e do investimento a realizar, salvo que se solicite exclusivamente a modalidade de subvención de cotas á Seguridade Social.
  • Calquera documentación que xustifique que o proxecto pode levar a cabo.