Sede electrónica

Emprego Novo


Un plan de choque contra o desemprego xuvenil que facilite a inserción laboral, constrúa vidas laborais estables e aumente a formación e capacitación dos mozos, é un dos elementos transversais e prioritarios das actuacións do Plan de Recuperación.

O Investimento 1 “Emprego Nova” conta con tres programas dirixidos a mozos de entre 16 e 29 anos, e prioriza os ámbitos da transición ecolóxica e a economía verde, a dixitalización de servizos, a cohesión social, a loita contra o despoboamento e o desenvolvemento local rural:

O programa TÁNDEMé un proxecto de formación en alternancia co emprego que segue o modelo das escolas taller aínda que aplicado a proxectos de interese público e social.

Primeira experiencia profesional nas administracións públicasé un plan de primeiras experiencias no emprego no seo dos servizos prestados polas administracións públicas, do que se beneficiarán persoas novas desempregadas cuxa etapa formativa se completase e acreditado.  

Programa investigo: plan de emprego para persoas novas investigadoras e tecnólogas en organismos públicos de investigación, universidades públicas, centros tecnolóxicos, parques científicos e tecnolóxicos e entidades públicas suxeitas a dereito privado, xunto con empresas que invistan en investigación e innovación e presenten un proxecto de investigación e entidades privadas sen ánimo de lucro como fundacións.