EMPREGO NOVO

Emprego Novo: TandEM

Proporcionará formación en alternancia co emprego a mozos de idades comprendidas entre os 16 e os 29 anos en proxectos inspirados nas escolas taller públicas, centrándose nas capacidades necesarias para a dobre transición, a asistencia social e a cohesión territorial. Recibirán subvenciónelas entidades do sector público estatal encargadas da execución.

Documentación

Programa Primeira Experiencia Profesional nas Administracións Públicas

Ofrecerá unha primeira experiencia laboral nas Administracións Públicas (tanto Xeral como Territoriais) a persoas novas desempregadas que completasen a súa educación formal. Adquirirán competencias non técnicas e aptitudes interpersoais traballando en empregos relacionados coa dobre transición, a asistencia social e a cohesión territorial. As subvencións concédense aos organismos públicos das Administracións Xeral do Estado e Territoriais encargados da execución.

Documentación

Programa Investigo

Cubrirá a contratación de persoas novas investigadoras en organismos públicos de investigación, universidades públicas, centros tecnolóxicos e outras entidades públicas e privadas que participen nun proxecto de investigación.

Documentación