PARO REXISTRADO E CONTRATOS POR MUNICIPIOS E ACTIVIDADE ECONÓMICA

Municipios de máis de . 45000 habitantes e capitais