Sede electrónica

Paro rexistrado e contratos por municipios e actividade económica

Municipios de máis de . 45000 habitantes e capitais

Ano 2020

Ano 2020

Ano 2020

Ano 2020

Ano 2020

Ano 2019

Ano 2018

Ano 2017

Ano 2016

Ano 2015

Ano 2014

Ano 2013

Ano 2012

Ano 2011

Ano 2010

Ano 2009