Sede electrónica

Datos estatísticos de formación

 Agosto 2007. Datos SPEE / CC. AA. transferidas

Datos estatísticos sobre alumnos a nivel nacional por sexo e idade

Alumnos

Formados

Formándose

SPEE

CC.AA.

SPEE

CC.AA.

Segundo colectivo ao que se dirixe a acción formativa Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Mes
Segundo familias profesionais Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Mes

Segundo tipo de centro e vía de programación

-

-

Mes

Mes

Segundo especialidade formativa do curso e duración en horas Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Mes
Segundo situación laboral Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Mes
Segundo nivel de estudos terminados Mes Acumulado Mes Acumulado - -
Segundo gran grupo de ocupación Mes Acumulado Mes Acumulado - -
Segundo duración do curso por sexo e nivel de estudos terminados dos alumnos Mes Acumulado Mes Acumulado - -
Segundo colectivo ao que se dirixe a acción formativa por sexo e duración do curso Mes Acumulado Mes Acumulado - -