Sede electrónica

Datos estatísticos de formación

 Decembro 2007. Datos SPEE / CC. AA. transferidas

Datos estatísticos sobre alumnos a nivel nacional por sexo e idade

Alumnos

Formados

Formándose

SPEE

CC.AA.

Segundo colectivo ao que se dirixe a acción formativa Mes Mes Mes Mes
Segundo familias profesionais Mes Mes Mes Mes
Segundo tipo de centro e vía de programación - - Mes Mes
Segundo especialidade formativa do curso e duración en horas Mes Mes Mes Mes
Segundo situación laboral Mes Mes Mes Mes
Segundo nivel de estudos terminados Mes Mes

-

-

Segundo gran grupo de ocupación Mes Mes - -
Segundo duración do curso por sexo e nivel de estudos terminados dos alumnos Mes Mes - -
Segundo colectivo ao que se dirixe a acción formativa por sexo e duración do curso Mes Mes - -