DATOS ESTATÍSTICOS DE FORMACIÓN

 Decembro 2007. Datos SPEE / CC. AA. transferidas

Datos estatísticos sobre alumnos por Comunidades Autónomas e provincias

Alumnos

Formados

Formándose

SPEE

CC.AA.

SPEE

CC.AA.

Segundo colectivo ao que se dirixe a acción formativa

Mes

Mes

Mes Mes
Segundo familias profesionais Mes Mes Mes Mes
Segundo tipo de centro e vía de programación - - Mes Mes
Segundo especialidade formativa do curso e duración Mes Mes Mes -
Segundo situación laboral Mes Mes - -
Segundo nivel de estudos terminados Mes Mes - -
Segundo gran grupo de ocupación Mes Mes - -
Segundo idade (ambos os sexos) Mes Mes - -
Segundo idade (homes) Mes Mes - -
Segundo idade (mulleres) Mes Mes - -