Sede electrónica

Datos estatísticos de formación

Febreiro 2007. Datos SPEE / CC. AA. transferidas

Datos estatísticos sobre alumnos por Comunidades Autónomas e provincias

Alumnos

Formados

Formándose

SPEE

CC.AA.

SPEE

CC. AA.

Segundo colectivo ao que se dirixe a acción formativa Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Mes
Segundo familias profesionais Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Mes

Segundo tipo de centro e vía de programación

-

Mes

-

Mes

Mes

Segundo especialidade formativa do curso e duración Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Mes
Segundo situación laboral Mes Acumulado Mes Acumulado - -
Segundo nivel de estudos terminados Mes Acumulado Mes Acumulado - -
Segundo gran grupo de ocupación Mes Acumulado Mes Acumulado - -
Segundo idade (ambos os sexos) Mes Acumulado Mes Acumulado - -
Segundo idade (homes) Mes Acumulado Mes Acumulado - -
Segundo idade (mulleres) Mes Acumulado Mes Acumulado - -