Seu electrónica

Buscador d'ocupació

El Servici Públic d'Ocupació Estatal, SEPE, oferix el portal d'ocupació Empra't als ciutadans i a les empreses, des del qual es pot realitzar una interacció directa, lliure, senzilla, i gratuïta entre oferents (empreses) i demandants d'ocupació (ciutadania)

També oferix informació sobre ofertes de treball de les empreses referents a: Publicació d'ofertes de treball en Empra't, Agències de col·locació i Eures.