Seu electrónica

Estadístiques

En este espai pots consultar les estadístiques d'ocupació, contractes i prestacions per desocupació.

Des del mes de maig de l'any 2005 , l'estadística d'ocupació es confecciona d'acord a la metodologiaestablida en el Sistema d'Informació dels Servicis Públics d'Ocupació.

La sèrie històrica es reconstruïx fins a l'any 1996 a partir d'eixa mateixa metodologia. Es troba disponible en les sèries retrospectives SISPE (gener 1996 a gener 2001 ) i SISPE (febrer 2001 a abril 2005 ) en: Estadístiques ocupació.

També es troben disponibles les sèries històriques d'ocupació i contractes des d'en: 1996 Moviment Laboral Registrat(MITES).

En esta secció trobaràs els següents apartats: