Seu electrónica

Estadístiques contractes

Seleccione una opció:

(*) Contracte derogat amb efectes de 1 de gener de 2019  (Reial decret-Llei 28 / 2018 , de 18 de desembre). El registre dels contractes pot realitzar-se en mesos posteriors a l'inici del contracte. Per açò, hi ha contractes d'emprenedors que s'han registrat després del de 31 desembre de 2018 , però sempre amb data d'inici del contracte igual o anterior a eixa data, d'acord amb la normativa.
En les publicacions estadístiques es comptabilitzen tots els contractes que es registren en eixa circumstància, sempre que el registre es realitze durant els 6 mesos posteriors a partir del de 1 gener de 2019 .