Seu electrónica

Ajudes ICO

L'ICO oferix un catàleg de línies de mediació disponibles per a finançar tant projectes d'inversió com a necessitats de liquiditat d'autònoms i empreses. Per a la distribució d'estos productes, l'ICO actua en col·laboració amb les entitats de crèdit adherides a cadascuna de les línies. L'ICO aporta els fons i les entitats són les encarregades de la tramitació, estudi i aprovació de les operacions en les condicions establides en les línies.

Ajudes financeres ICO .