Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Accessibilitat

El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Organisme Autònom adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social, s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112 / 2018 , de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La presente declaración de accesibilidad se aplica al sitio web http://www.sepe.es.

Situació de compliment

Este lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112 / 2018 a causa de la falta de conformitat de l'aspecte que s'indica a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que s'arreplega a continuació no és accessible pel següent:

 1. ) Falta de conformitat amb el RD 1112 / 2018
  • En les pàgines en idiomes diferents del castellà poden existir textos en castellà, el canvi del qual d'idioma no està etiquetat correctament, a causa que esta situació és transitòria fins a la seua traducció definitiva automàtica o manual.
  • Podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web.
 2. ) Càrrega desproporcionada
  • No aplica
 3. ) El contenido no entra dentro del ámbito de la legislación aplicable
  • En este moment, en la Web del SEPE hi ha un gran nombre d'arxius en format PDF amb origen de producció molt diferent com a Base de dades, programes estadístics, etc, que fan que l'accessibilitat per a este tipus de documents resulte difícil d'abordar de moment. No obstant açò, altres documents que es mostren en format PDF i que procedixen de fitxers WORD o un altre programa de maquetació, s'adaptaran a la norma amb la major celeritat possible.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser realitzada el d'octubre 14 del 2021 , mitjançant una autoavaluació en la qual s'han utilitzat ferramentes com la proporcionada per l'Observatori d'Accessibilitat que la seua vegada, s'ha combinat amb la ferramenta de validació automàtica TAW - Test d'Accessibilitat Web que permet realitzar una anàlisi i proporciona informació sobre el grau d'accessibilitat que presenten les pàgines Web, a més d'ús de ferramentes externes per a analitzar els contrastos.

També s'ha utilitzat la ferramenta del 3 W C que permet validar les pàgines web sobre els estàndards HTML, XHTML, SMIL, etc.

Última revisión de la declaración, 14 de octubre del 2021 .

Observacions i dades de contacte

El nostre objectiu és seguir treballant cada dia en la millora de l'accessibilitat, li convidem al fet que ens envie les seues queixes o suggeriments de qualsevol incompliment dels requisits d'accessibilitat establits (article 10 . 2 .a) del RD 1112 / 2018 ) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'este lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

A la seua disposició té disponible el següent formulari suggeriments i queixes d'Accessibilitat i/o la següent oficina física d'atenció:

Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions, Servici Públic d'Ocupació Estatal, c/ Condesa de Venadito 9 , 28027 Madrid .

Pot presentar, una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112 / 2018 o una Sol·licitud d'Informació accessible relativa a:

 • o contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación del RD 1112 / 2018 según lo establecido por el artículo 3 , apartado 4
 • o continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.


A través de la Instància de la Seu electrònica de l'El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Organisme Autònom adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social, així com de la resta d'opcions arreplegades en la Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, esta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12 . 5 , la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

El procedimiento de reclamación recogido en el artículo 13 del RD 1112 / 2018 puede iniciarse a través del siguiente enlace:

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley 11 /inici/showTramites.action?procedimientoSel= 313 &proc= 6

Contingut Opcional

Se satisfan tots els punts de verificació de prioritat 1 i 2 (nivell AA) definits en la Norma UNE-EN 301549 v 1 . 1 . 2 : 2015 i les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 2 . 0 per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) establits per World Wide Web Consortium (W 3 C).

nivel AA de WCAG 1.0

Esta declaració de conformitat arreplega aquelles pàgines que es troben baix el domini http://www.sepe.es excloent les pàgines a les quals ens porten els enllaços externs així com els continguts que són incrustats en http://www.sepe.es però provenen d'altres servidors.

código HTML 4.01 válido

Grandària del text

S'han utilitzat fonts amb grandàries relatives de manera que si l'usuari preferix una font major podrà seleccionar-ho a través de les opcions de grandària de text del seu explorador.

Estructura de les pàgines

Este portal està dissenyat amb un format comú per a totes les pàgines de continguts: Àrea superior que inclou capçalera, menú principal i fil d'Ariadna (localitzador). Una zona central que inclou navegació secundària i continguts. I, finalment, es tanca amb un peu de pàgina amb enllaços d'interés. Esta disposició permet familiaritzar-se fàcilment amb l'estructura dels documents facilitant així la seua navegació per a aquelles persones que necessiten ajudes tècniques per a utilitzar el lloc web.

Cabecera: Incluye área de selección de idioma, buscador, información de contacto y navegación principal.

La zona de subcabecera inclou el fil d'Ariadna que realitza la doble funció d'orientar a l'usuari i de permetre la navegació cap a altres pàgines.

Àrea central de continguts i menú de navegació secundari.

Àrea dempeus que servix de tancament de les pàgines i mostra enllaços d'interés i informació de contacte.

Presentación de páginas controlada a través de hojas de estilo (CSS) validadas.

Formats dels continguts

Alguns continguts es mostren o amplien amb continguts disponibles en altres formats de presentació per als quals alguns usuaris no disposen dels connectors (plugins) necessaris. A continuació es mostren els formats utilitzats pel lloc web del SEPE i els enllaços per a descarregar-los de forma gratuïta.