Seu electrónica

Butlletins estadístics

Conté els butlletins estadístics que mostren informació procedent de les bases del SEPE: amb dades anuals en el cas del Síntesi Anual del mercat de treball i mensuals en el cas del Perfil de l'Usuari. L'àmbit geogràfic és el nacional, el de comunitat autònoma i el provincial.

En el cas de la nova publicació Perfil de l'Usuari del SPEE: Síntesi Anual, la referència temporal per als Demandants d'Ocupació i Aturats Registrats és l'últim dia de l'any, i la informació de la Contractació Registrada l'acumulada anual

Amb la difusió d'estes publicacions es pretén construir la fotografia mensual i l'evolució interanual de magnituds que conformen el mercat de treball per a un millor coneixement del mateix.