Seu electrónica

Oferta Formativa

Tipus d'iniciatives i programes de formació:

Formació programada per les empreses per als seus treballadors.

Oferta formativa per a treballadors ocupats:

 • Programes de formació sectorials.
 • Programes de formació transversals.
 • Programes de qualificació i reconeixement professional.

Oferta formativa per a treballadors aturats (servicis d'ocupació de les comunitats autònomes)

 • Programes dirigits a cobrir les necessitats detectades pels Servicis Públics d'Ocupació.
 • Programes específics de formació.
 • Programes formatius amb compromisos de contractació.

Altres iniciatives de formació professional per a l'ocupació:

 • Permisos individuals de formació.
 • Formació en alternança amb l'ocupació.
 • Formació de les persones en situació de privació de llibertat.
 • Formació dels militars de tropa i marinería.
 • Formació dels empleats públics.